Fortid møter fremtid

8. mai, 2019

Velkjente Klæbu Sparebank markerte sitt 160-årsjubileum med stil, og gikk for nytt navn og ny visuell profil.

BERRE Kommunikasjonsbyrå og Klæbu Sparebank kan se tilbake på et langt og godt samarbeid som har strakt seg over flere år. Nå var det på tide å rette blikket fremover. Med bankens eget 160-årsjubileum i 2019, og en nært forestående kommunesammenslåing mellom Trondheim og Klæbu i 2020, ønsket Klæbu Sparebank å se på hvordan deres eksisterende identitet kunne fornyes og friskes opp.

Ny profil og ikke minst: nytt navn. Dette var blant oppgavene som skulle løses, og sammen med Klæbu Sparebank kastet vi i BERRE Kommunikasjonsbyrå oss over jobben med å gi sparebanken ny identitet. Å signalisere tilhørighet til den nye storkommunen, Trondheim, var et uttalt ønske.

Nidaros Sparebank

Klæbu Sparebank er for mange å regne som en institusjon, og til slutt falt navnevalget på et godt kjent navn med historisk sus, og med en logo som symboliserer Trøndelags natur og bykultur, fortid og fremtid. Med brask og bram ble navnet offentliggjort på vårparten 2019. Det nye navnet ble: Nidaros Sparebank.

Last ned undertekster" />

Dette sier banksjefen

På Nidaros Sparebank sine hjemmesider kunne man lese følgende uttalelser fra banksjef Bjørn Riise:

Navneskiftet er en naturlig tilpasning til den tida vi lever i. Flesteparten av kundene våre bor i dagens Trondheim allerede, og det var rett og slett på tide å ta dette inn over seg. Fra nyttår blir i tillegg Klæbu en bydel i den nye storkommunen, og da blir hele Trondheim vårt hjemmemarked.

Vi skal fortsatt være en viktig bank for Klæbu og vil ivareta de forventningene kundene har til en lokalbank. Men navnebyttet signaliserer at vi skal være en lokalbank for hele det nye, store Trondheim.