Ivana Rajevic

Grafisk designer

Ivana Rajevic er grafisk designer i BERRE Kommunikasjonsbyrå. En sterk egeninteresse for å stadig utvikle seg faglig, gjør at hun aldri egentlig vil kalle seg ferdig utlært.

En stor del av Ivanas jobb går ut på å lytte. Å absorbere så mye informasjon som mulig. Hva er det kunden ser for seg? Nevner de noen følelser, farger? Målet er selvfølgelig å lage noe som ser fint ut, men først og fremst noe som fyller en funksjon.

Ivana har en femårig mastergrad fra University of Graphic Arts i Zagreb, Croatia.

Det tegnetekniske kan læres, øves opp og perfeksjoneres. Men et godt grafisk uttrykk handler alltid om noe mer, kall det en følelse eller en stemning.

Ivana Rajevic

Grafisk designer i BERRE Kommunikasjonsbyrå