Martin Vingen

Prosjektleder og markedsfører

Ting haster ofte, så det er viktig å ha kontroll. Og å være fleksibel. Det er nøkkelen til å være en god prosjektleder.

Det er gøy å tenke store tanker, men noen må feste dem til papiret. Det er vi gode på – å forankre det i strategi. Sørge for at tiden, arbeidet og innsatsen gir resultater. Når kundene kommer vet de ikke alltid hva de trenger, eller hvor de er på vei. Det trenger de ikke heller. BERRE er på saken.